Puslapyje šiuo metu vyksta atnaujinimo darbai

Darbų pabaiga planuojama 2016 metų pabaigoje.

Verslo valdymo sistemos

Pastaruoju metu smulkus ir vidutinis verslas (SVV) yra vienas iš didžiausių šalies ekonominio vystymo užtikrinimo šaltinių. Smulkių ir vidutinių įmonių steigimas, jų veiklos skatinimas — tai šalies ekonomikos stiprinimo bei stabilumo pagrindas. Smulkios ir vidutinės įmonės yra pagrindinės bei vienos svarbiausių darbo vietų šalyje steigėjų. Mažas kapitalo poreikis, greitas reagavimas į rinkos pokyčius, konkurencijos didelėms įmonėms sudarymas, stambių įmonių aptarnavimas, naujų ir dažnai geresnės kokybės produktų, paslaugų ir gamybos procesų kūrimas, palanki šeimyninio verslo forma — tai pagrindiniai mažųjų ir vidutinių įmonių privalumai. SVV sudaro didesniąją Lietuvos verslo dalį, todėl jo plėtojimas tampa prioritetine Lietuvos ekonomikos plėtros kryptimi.

Yra sukurta nemažai programinės įrangos, skirtos atskiriems SVV procesams valdyti: gamybos planavimo IS; gamybos optimizavimo sistemos; grupinio darbo sistemos; procesų planavimo sistemos; transporto sistemos; sandėliavimo sistemos; integruotos gamybos valdymo sistemos (CIM); veiklos išteklių planavimo sistemos (ERP). Išvardintos informacijos sistemos be didelių galimybių turi ir trūkumus: didelė programų kaina, programinė įranga reikalauja didelių kompiuterio resursų, labiau tinka didelėms organizacijoms. SVV organizacijos šie informacinių sistemų paketai nelabai aktualūs, jos ieško paprastesnių programų, kurios leistų kaupti duomenis, saugoti juos, sisteminti, greitai gauti reikiamą informaciją.


Individualios veiklos valdymo sistema

Individuali veikla (IDV) tai paprasčiausias būdas užsiimti verslu, kadangi nereikia steigti įmonės, o norint nutraukti veiklą — jos likviduoti, taipogi taikoma supaprastinta buhalterinė apskaita. IDV gali užsiimti kiekvienas fizinis asmuo. Individuali veikla tai patogus būdas pradėti verslą.

Gyventojai, vykdantys individualią veiklą, privalo tvarkyti apskaitą vadovaudamiesi buhalterinės apskaitos taisyklėmis ir privalo išduoti prekių arba paslaugų pirkėjams: prekių (paslaugų) pirkimo-pardavimo kvitą, sąskaitą faktūrą arba PVM sąskaitą faktūrą. Dažniausiai daugiausia laiko sugaištama duomenų paieškai ir sąskaitų faktūrų formavimui, šį procesą galėtų atlikti informacinė sistema (IS), kas leistų darbuotojams skirti daugiau laiko pagrindiniam IV darbui atlikti.

IDV apskaitos sistemos funkcijos:

  •   Sąskaitų generavimas.
  •   Pajamų ir išlaidų apskaitos.
  •   Mokėjimų grynaisiais pinigais administravimas (KPO).
  •   Ataskaitų VMI parengimas.
  •   Metinės pajamų deklaracijos parengimas.
  •   Apmokėjimo dalimis fiksavimas.


Verslo valdymo sistemų kūrimas

Projektuojame ir kuriame specializuotus bei individualiai pritaikytus verslo valdymo ir automatizavimo sprendimus. Klientams teikiame serverių nuomos, aptarnavimo, konsultavimo ir programavimo paslaugas.